Ingezonden door Feike Damstra

Deze foto’s kreeg ik van Feike Damstra, hier staat een oom op Hein Damstra en de vrachtwagen van en met Hendrik de Vries uit Bozum.

Posted in Actueel

Het dorpswapen van Bozum / Boazum

Dorpswapen van Boazum / Bozum

Dorpswapen van Boazum / Bozum

Het wapen is afgeleid van het afbeelding van een ram, zoals dat voorkwam op een zilveren beker uit 1508 (of 1505) van Pier Bozum. Onder de afbeelding staat de tekst “Dit is Bozum ram”. Het is daarbij overigens niet duidelijk of het gaat om het wapendier van het dorp of de persoon Piet Bozum. De oorsprong is dus niet geheel duidelijk, maar het werd al tijden als wapen in de plaatselijke herberg gebruikt.

Hoewel het wapen pas in 1990 werd verleend, kwam de discussie over een dorpswapen al in 1950 op gang. Het toen vermelde voorstel was feitelijk hetzelfde wapen zoals uiteindelijk is verleend, echter met een vijfbladerige gouden kroon. Deze kan niet op dorpswapens verleend worden en is dus vervallen.

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991; Leeuwarder Courant 8/2/1950

Posted in Actueel Tagged with: , ,

Ingezonden foto’s van Anne Lauenbach

VanĀ Anne Lauenbach heb ik foto’s gekregen. Wie kan mij helpen aan de namen van mensen op deze foto’s en in welk jaar deze foto’s zijn genomen.

Read more ›

Posted in Actueel

Recente reacties